Prvý Korinťanom 9:13,27

Prvý Korinťanom 9:13 SEB

Vari neviete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri oltári, majú podiel z oltára?
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Prvý Korinťanom 9:27 SEB

Ale zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným hlásam, sám som nezlyhal.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share