Žalmy 105:23,27

Žalmy 105:23 SEBDT

Potom prišiel do Egypta Izrael, Jákob bol hosťom v Chámovej krajine.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share

Žalmy 105:27 SEBDT

Predvádzali uprostred nich jeho znamenia a divy v Chámovej krajine.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share