Sudcov 4:22

Sudcov 4:22 SEBDT

Keď Barák prenasledoval Siseru, Jael mu vyšla naproti a povedala mu: „Poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš!“ Vošiel k nej a hľa, ležal tam mŕtvy Sisera s kolíkom v sluchách.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share