Sudcov 4:20

Sudcov 4:20 SEBDT

Ešte ju požiadal: „Postav sa ku vchodu stanu a keď niekto príde a spýta sa ťa: ‚Je tu niekto?‘, povedz, že nie.“
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share