Sudcov 4:16

Sudcov 4:16 SEBDT

Barák prenasledoval vozy i tábor až po Charošet-Gojím. Celé Siserovo vojsko padlo mečom, neostal ani jediný muž.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share