Sudcov 4:15

Sudcov 4:15 SEBDT

Hospodin mečom zmiatol pred Barákom Siseru i všetky vozy, i celý jeho tábor. Sisera zoskočil z voza a pešo utiekol.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share