Sudcov 4:14

Sudcov 4:14 SEBDT

Debora povedala Barákovi: „Vstaň, lebo práve dnes ti Hospodin vydal Siseru do rúk. Sám Hospodin totiž už vyšiel pred tebou.“ Barák zišiel z vrchu Tabór a za ním desaťtisíc mužov.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share