Sudcov 4:12

Sudcov 4:12 SEBDT

Keď Siserovi oznámili, že Abinoamov syn Barák vyšiel na vrch Tabór
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share