Sudcov 4:11

Sudcov 4:11 SEBDT

Kénita Cheber sa oddelil od ostatných Kénitov, synov Mojžišovho tesťa Chobába, a postavil si stan pri posvätnom dube v Caanannime pri Kedeši.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share