Sudcov 4:1

Sudcov 4:1 SEBDT

Aj po Ehúdovej smrti Izraeliti páchali to, čo sa nepáčilo Hospodinovi
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share