Genezis 10:6

Genezis 10:6 SEBDT

Chámovi synovia sú: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share