Genezis 10:15

Genezis 10:15 SEBDT

Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Chéta
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share