Genezis 10:14

Genezis 10:14 SEBDT

Patrusanov, Kasluchov, z ktorých pochádzajú Filištínci a Kaftóri.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share