Skutky apoštolov 21:23-24

Skutky apoštolov 21:23-24 SEBDT

Urob teda, čo ti radíme: Máme tu štyroch mužov, ktorí zložili sľub. Týchto vezmi so sebou, spolu s nimi sa očisti a zaplať za nich, aby si dali oholiť hlavu. Tak všetci spoznajú, že nie je nič pravdy na tom, čo o tebe počuli, ale že aj sám zachovávaš Zákon a pridŕžaš sa ho.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share