Prvý Timotejovi 3:15

Prvý Timotejovi 3:15 SEBDT

aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share