Prvý Timotejovi 3:13

Prvý Timotejovi 3:13 SEBDT

Tí totiž, čo dobre konali diakonskú službu, získavajú si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere v Krista Ježiša.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share