Prvý Timotejovi 3:11

Prvý Timotejovi 3:11 SEBDT

Ženy takisto nech sú čestné, nie ohováračné, ale triezve a vo všetkom verné.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share