Prvý Korinťanom 7:7-8

Prvý Korinťanom 7:7-8 SEBDT

Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak. Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share