San Lujc 24
ZASNT

San Lujc 24

24
Raban Jesús
(Mt. 28:1‑10; Mr. 16:1‑8; Jn.20 :1‑10)
1Chi dumingw rsildoo, wej ree béngunaa guin roꞌ xbaa Jesús binë reeman perfum ni beenchaaw reeman. 2Chi bidxin reeman yagaj, baguiaa reeman guiaj ni bidaꞌcw roꞌ baa guin ad nagaꞌtri xluaran. 3Abiꞌ guyu reeman, per ad bidxaaglojtri reeman xcuerp Dad Jesús. 4Laꞌtzi cadxeb reeman niꞌquid radxejlt xhie güün reeman, dxejczi baguiaa reeman tioꞌp ree bejn zaꞌli reeman gajxh lod zaꞌ reeman, najcw reeman lajd bachaꞌ. 5Abiꞌ guial tant bidxeb reeman, basajb loj reeman xt luyuj, dxel rëb ree bén guin loj reeman;
―¿Chexc zeel raguiilidi tijb bén naban loj ree bengüt? 6Achutri laaman guie din ma babanman. Gol basaaladx ni naman lojdi chi guzuman niz Galilea. 7Naman lojdi guial yayü reeman Bén guxhaal Dios loj ree béndol din gucaa reeman laaman loj crüjz, abiꞌ ni yayon dxej yabanman.
8Dxel basaaladx reeman diidx ni rëb Jesús loj reeman, 9abiꞌ chi baza reeman roꞌ baa guin, bicojn reeman guidxiptib ree xi apóstoles Jesús në los demazri ree xcompniar reeman gra ni baguiaa reeman. 10María Magdalena, con Xuan, con Li xniaa Jacob con ree béngunaa ren, laa reeman bignë ruson guin loj ree xi apóstoles Jesús. 11Per laa reeman ad bililadxt reeman ni rëb ree béngunaa guin, gunaladx reeman wed rëbzi reeman.
12Per Bëd baxüünman biquiaaman lën baa guin, abiꞌ chi baguiaaman lën baa guin, lajd ni bidüübzi Jesús baguiaaman, zianz ziaman dád radxalojman por ni goc.
Balüüloj Jesús loj tioꞌp ree xbejnman
(Mr. 16:12‑13)
13Dxej guin gajc, tioꞌp ree xbejn Jesús zë tijb guiedx la Emaús, rayaꞌnan ziꞌct chiptib kilometro par Jerusalén. 14Chi zë reeman lunejz cayü reeman diidx xcwent gra ree ni goc. 15Laꞌtgaj cayü reeman diidx, gubig Jesús cwëꞌ reeman abiꞌ guzuloj cazanëman laa reeman. 16Per majsi cuguiaa reeman laaman, yuꞌ ni badxoon nayünbee reeman laaman. 17Dxel gunabdiidx Jesús loj reeman, rëbaman:
―¿Xhie diidxan rüdi laꞌtgaj cazadi? ¿Chexc zeel yuꞌnayadi?
18Badxiꞌ tijb bén la Cleofas laan, rëbaman:
―Gra ree bejn ragbee ni goc Jerusalén lën ree dxej guie. ¿Wen tijbzi lüj na̱j bén guzu Jerusalén ad gogbeetil ni goc ya?
19Dxel rëbaman loj reeman:
―¿Xhie goc?
Abiꞌ rëb reeman:
―Ni beennë reeman Jesús bén Nazaret, laaman goc tijb bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, bén gop guialrniabee ziꞌc ni beenman në ree diidx ni guneeman niz loj Dios në niz loj ree bejn. 20Në guial bayü ree bixhioz rniabee ree bixhioz laaman në ree dux guxtis ree din guiëtaman, abiꞌ bacaa reeman laaman loj crüjz. 21Par dunujn laaman na̱j bén yabëë ree bén Israel loj ree bén rom, per yan gojc choon dxej ni goc ree ni guin. 22Majsi tioꞌp choon ree béngunaa noꞌch du lojn bachejb reeman dunujn, guial rsildoo wej reeman roꞌ baa guin, 23abiꞌ guial ad baguiaat reeman xcuerpaman, bayejc reeman rü reeman diidx guial balüüloj ree anjl loj reeman, rëb ree anjl guin loj reeman guial naban Jesús. 24Laa biquiaa gajc ree tioꞌp choon ree dux compniaran roꞌ baa guin abiꞌ baguiaa reeman ziꞌcgajczi rëb ree béngunaa guin, per ad baguiaat reeman Jesús.
25Dxel rëb Jesús loj reeman:
―¡Xi nawëëg na̱j chigniaꞌdi abiꞌ xi raglaa par chililadxidi gra ni gunee ree bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn! 26¿Wen id na̱j ya guial sagdiaj Cristo, dxelri yayëꞌpaman xanyabaa?
27Dxel guzuloj cusigniaꞌman laa reeman ni rën guiëb ni ca loj xtiidx Dios xcwentaman. Guzulojman con ree xlibr Moisejs abiꞌ basnuuman con gra ree libr ni bacaa ree bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn.
28Chi bidxin reeman guiedx lod zë reeman, been Jesús ziꞌc bén che mazri zijt. 29Per laa reeman been reeman naguiejn din yayaꞌnnëman laa reeman, rëb reeman lojman:
―Bayaꞌn con dunujn, din ma gudxe yan abiꞌ ma cabej guiaal.
Dxel guyu Jesús persi bayaꞌnnëman laa reeman. 30Abiꞌ chi zojbnëman laa reeman xan mex, cwaꞌman guiadxtil abiꞌ chi gulox badëëman quixtëë loj Dios, gulaꞌman laan persi badëëman laan loj reeman. 31Hor guin gajc guzajc reeman ziꞌc bén baxal guiaaloj, abiꞌ bayünbee reeman laaman. Per laa gunidloj gajcaman, 32zianz rëb loj lasaꞌ reeman:
―¡Zeꞌcliza dád nix yuꞌ du luxdoo chi zudnëꞌman lunejz, chi cusigniaꞌman dunuj ni rëb loj xtiidx Dios!
33Abiꞌ niꞌquid gulëjzt reeman, laa bayunejz gajc reeman zia reeman Jerusalén lod rigaꞌ guidxiptib ree xi apóstoles Jesús con ree xcompniar reeman. 34Rëb reeman loj grop ree bén guin:
―Walican ma baban Dad Jesús, ma balüülojman loj Simón.
35Zianz be reeman diidx ni guzac reeman chi zë reeman lunejz xhie tëë naag bayünbee reeman Jesús chi gulaꞌman guiadxtil.
Balüüloj Jesús loj ree xbejnman
(Mt. 28:16‑20; Mr. 16:14‑18; Jn.20 :19‑23)
36Sta cayü reeman diidx xcwent ree ni guin, chi balüüloj Jesús galay reeman, rëbaman:
―Yabeꞌcdxe Dios luxdoodi.
37Dád badxaloj reeman abiꞌ bidxeb reeman guial gunaladx reeman anman cuguiaa reeman. 38Per rëb Jesús loj reeman:
―¿Chexc zeel rdxebidi? ¿Chexc zeel yuꞌnawëëg luxdoodi? 39Gol baguiaa yan në guiaꞌn. Naj gajcan, gol baquiꞌ naj gol baguiaa tëë naj, din tijb anm ad yuꞌtaman dxijt ad ca tëëtaman bëël ziꞌc ruguiaadi naj.
40Chi rëbaman zian, balüü yaaman në guiaꞌman. 41Per laa reeman staczi ad rliladxt reeman guial tant rabaa reeman radxa tëë loj reeman, abiꞌ rëbaman loj reeman:
―¿Rajpidi taꞌn guialraw ya?
42Dxel badëë reeman tibliaꞌ bëjl biguieꞌ, 43abiꞌ cwaꞌman laab gudawaman niz loj reeman. 44Zianz rëbaman loj reeman:
―Ni ma guzaꞌcan na̱j ni rnin lojdi chi sta zaꞌn con lëjt: Guial na̱j gac gra ree ni ca loj xlibr Moisejs ni gazaꞌcan, në xlibr ree bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, në loj libr salmos.
45Dxel guxhalaman xquiarguiejn reeman persi bigniaꞌ reeman ni ca loj xtiidx Dios, 46abiꞌ rëbaman loj reeman:
―Loj xtiidx Dios rëb guial Cristo, na̱j guial guiëtaman, abiꞌ ni yayon dxej yabanman. 47Abiꞌ diizd Jerusalén suloj guireꞌch xtiidxaman xt guidib loj guidxliuj guial yuꞌ perdon par gra ree bén yayüjn xgab por xtol guililadx tëë reeman naj. 48Lëjt na̱j testiw xcwent gra ree ni guin. 49Naj gaxhal par lëjt ni ma na da Dadan. Per gol guzujsii luguiedx Jerusalén xt tiaꞌdi guialrniabee ni guiꞌt diizd xanyabaa.
Bayëꞌp Jesús xanyabaa
(Mr. 16:19‑20)
50Dxel briinë Jesús laa reeman luguiedx Jerusalén binëman laa reeman gajxh Betania, zianz gules yaaman beenleꞌman laa reeman. 51Abiꞌ laꞌtgaj cayüjnleꞌman laa reeman, wajsaman ziaman xanyabaa. 52Chi gulox bazuxib reeman badëë reeman quixtëë lojman, dxel zia reeman Jerusalén, dád rabaa reeman. 53Abiꞌ guixie guixie yuꞌ reeman lën yadooroꞌ Jerusalén ruzaꞌt reeman Dios zagdxe rudëëd tëë reeman quixtëë lojman.

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Xtiidx Dios