Isa 66
NVB

Isa 66

66
Sự Phán Xét Và Hy Vọng
1 CHÚA phán như vầy:
“Trời là ngôi Ta,
Đất là bệ chân Ta.
Các ngươi sẽ xây một ngôi nhà cho Ta ở đâu?
Nơi nào sẽ là chỗ Ta nghỉ ngơi?
2Tay Ta đã làm ra tất cả những vật này,
Vì thế chúng đều hiện hữu.”#66:2 LXX, Syr: tất cả đều là của Ta
CHÚA tuyên bố như vậy.
“Đây là kẻ Ta xem trọng:
Người nhu mì, tâm thần hối cải
Và run sợ vì lời Ta phán.
3Còn người giết một con bò để tế
Cũng giống như giết một người;
Kẻ dâng một con chiên làm sinh tế
Giống như bẻ cổ một con chó;
Người dâng tế lễ chay
Giống như dâng máu heo;
Kẻ dâng hương tưởng niệm
Giống như người thờ tượng thần.
Vì chúng đã chọn con đường riêng của mình
Và linh hồn ưa thích những điều ghê tởm.
4Ta cũng sẽ chọn bạc đãi#66:4 LXX: chế nhạo cho chúng
Và đem đến điều chúng kinh hãi
Vì khi Ta gọi không ai đáp,
Ta phán không ai nghe;
Nhưng chúng đã làm điều ác trước mắt Ta
Và chọn điều Ta không đẹp lòng.”
5Hỡi những kẻ run sợ vì lời Ngài,
Hãy nghe lời của CHÚA:
“Anh em ngươi là người nhân danh Ta ghét các ngươi,
Từ bỏ các ngươi, nói rằng:
‘Hãy để CHÚA được vinh quang
Đặng chúng ta thấy sự vui mừng của các ngươi.’
Nhưng chúng nó sẽ hổ thẹn.
6Có tiếng nói từ trong thành,
Có tiếng phát ra từ đền thờ,
Tiếng của CHÚA báo trả
Những kẻ thù Ngài.
7Trước khi đau chuyển bụng
Nàng đã sinh,
Trước khi cơn đau kéo đến,
Nàng đã sinh một đứa con trai.
8Ai đã nghe một việc như thế?
Ai đã thấy những điều thế nầy?
Có thể một đất nước nào được chuyển bụng sinh ra trong một ngày
Hay một nước nào được sinh ra trong một lúc không?
Thế mà Si-ôn vừa chuyển bụng
Đã sinh ra đàn con.”
9 CHÚA phán: “Chính Ta là Đấng mở dạ mẹ
Lại không cho sinh sao?
Hoặc chính Ta là Đấng cho thụ thai nhi
Nhưng lại đóng dạ mẹ sao?” Đức Chúa Trời ngươi phán.
10“Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,
Hỡi tất cả những người yêu mến Giê-ru-sa-lem, hãy hân hoan vì nó.
Hỡi tất cả những người than khóc cho Giê-ru-sa-lem,
Hãy hết sức vui với nó.
11Để các ngươi bú sữa no nê
Nơi vú an ủi của mẹ,#66:11 Nt: của nàng (chỉ về thành Giê-ru-sa-lem)
Để được uống thỏa thích
Từ nguồn sung mãn vinh quang của người.”#66:11 Ctd: sự giầu có, của cải
12CHÚA phán như vầy:
“Nầy, Ta sẽ đem sự bình an đến cho thành như con sông;
Đem vinh quang của các nước đến như suối nước tràn ngập.
Các ngươi sẽ được bú sữa, được bồng trên lòng,
Được vỗ về trên đầu gối.
13Như người mẹ an ủi con mình,
Chính Ta sẽ an ủi các ngươi như thế.
Các ngươi sẽ được an ủi nơi Giê-ru-sa-lem.”
14Các ngươi sẽ thấy và lòng hân hoan;
Xương cốt các ngươi sẽ nẩy nở như cỏ.
Người ta sẽ biết rằng tay của CHÚA ở cùng các tôi tớ Ngài
Nhưng cơn thịnh nộ dành cho những kẻ thù Ngài.
15Vì kìa, CHÚA sẽ đến trong lửa
Và xe chiến mã của Ngài như bão tố
Để báo trả cơn giận của Ngài bằng thịnh nộ
Và lời quở trách của Ngài trong ngọn lửa.
16CHÚA sẽ dùng lửa và gươm
Để trừng trị mọi người phàm;#66:16 Nt: xác thịt
Nhiều người sẽ bị CHÚA xử tử.
17“Những kẻ làm cho mình thánh khiết, tinh sạch để đi vào các vườn theo một người đứng ở giữa;#66:17 Có lẽ là các nghi lễ của tà thần là những kẻ ăn thịt heo, rắn rít ghê tởm và chuột.” CHÚA tuyên bố: “Chúng nó cùng đến ngày tận số cả.”
18“Còn Ta, Ta biết rõ#66:18 Dịch theo LXX và Syr Nt: không có hành động và tư tưởng chúng. Ta sẽ đến, tập họp tất cả các nước và các ngôn ngữ lại. Chúng sẽ đến và thấy vinh quang Ta. 19Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ và sai những người sống sót của họ đi đến các nước; tức là đến Ta-rê-si,#66:19 Ta-rê-si: có thể là một thành ở vùng phía đông Địa Trung Hải Phun,#66:19 Phun: một vùng ở miền trung Tiểu Á Lút,#66:19 Lút: có thể là một vùng ở Ly-đia, thuộc Tiểu Á là dân giỏi về cung tên, Tu-banh,#66:19 Tu-banh: một vùng ở miền trung Tiểu Á Gia-van,#66:19 Gia-van: Hy-lạp các hải đảo xa xăm là những nơi chưa nghe danh Ta và chưa thấy vinh quang Ta. Chúng sẽ loan báo vinh quang Ta giữa các nước.”
20 CHÚA phán: “Chúng sẽ đem tất cả anh em các ngươi như lễ vật từ mọi nước về dâng hiến kính CHÚA tại núi thánh Ta ở Giê-ru-sa-lem, chúng đưa họ về bằng ngựa, xe ngựa, kiệu, la và lạc đà; như người Y-sơ-ra-ên đem lễ vật đựng trong đồ tinh sạch đến đền thờ CHÚA.” 21CHÚA phán: “Ta cũng sẽ chọn một số người trong họ để làm thầy tế lễ và người Lê-vi.” 22CHÚA tuyên bố: “Vì như trời mới và đất mới mà chính Ta làm ra sẽ đứng vững trước mặt Ta thế nào thì dòng dõi và tên các ngươi cũng đứng vững như thế.” 23CHÚA phán: “Từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát này đến ngày Sa-bát nọ, mọi người#66:23 Nt: xác thịt sẽ đến thờ phượng trước mặt Ta. 24Họ sẽ đi ra và thấy xác của những người phản loạn cùng Ta; vì giòi bọ trên chúng nó sẽ không chết, lửa thiêu chúng nó sẽ không tàn và chúng nó là vật ghê tởm cho mọi người.”

© VBI – New Vietnamese Bible/Scriptures, 1986 to Present. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Bản Dịch Mới