Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:28

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:28 BS

Nə́ɓā rāā majə sedə́ ɓáý, ədadə́ na: Ɔ́jiī ngán gə̄ ī-bəlaī ī-rosiī dɔ nang malang, ə́laī dɔ yá̰a̰ malang ń m̄-rāā ní gíŕ tɔ́gə yāsí tə́. Ī-ndiī dɔ kānjə̄ kə́ kum bā bo gə̄ tə́ ō, dɔ yel̄ kə́ dɔɔ́ gə̄ tə́ ō, dɔ dā̰ malang kə́ a njə̄rā nang tə́ tə́ ō.
BS: Bible sar
Share