Parallel
Takïdøt
Hoita kïmaj'n Jã ndang ye, ad ngétaata lo Krist kï ndïn døning Sirit ke døning Asi Mîert'n a kunïna Turki þola.
Jã ndang nyag kï ndaad i ngãi kï yaro kam tagt kï kïlag lo Jeju.
Ðob nina 1 teen 12 i gaj maktub kïdasa lo Jã. Elta dø kïlagt kï yaya kïtanãimïta lo Jeju. Nyag kï tanamïta în nyakøj kï yaya kïta øj'n kad Jeju i ngon Luwah. Gaj maktub'n non elta ndødna lo Jeju kï deg: tit ndødna lo Jeju kï kïbo mad lo Juipg (ðob nina 3) kï dekïdë kï Samarit (ðob nina 4), kï ngémõig: ðob nina 5 kï 9.
Kam nyandoot loa, Jeju øj ron tit nyasa kï kad kumkajir, tit ngéngombatg kï ngekørrno deg kaw sed ro Luwaht kï Bøw, kï kunj'n ndï unj dø duniat. Jeju øj titbe kad deg gerïn ke nî nõ a?
Ðob nina 13 teen 21 i gaj maktub lo Jã kï kõ joo. Elta dan dø kaglo'n Jeju a nyan dunia kad n'aw ro Bøwnt. Jeju elta kï ngéndoog lon, ad'd køj kïta kaglo'n þet a i nat sed al (13 teen 16). Kamla Jeju elta kï Luwah kï Bøwn, na la ngéndoog lon jiat (17).
Tag kï dø koi Jejut kam ðob ninat 18 teen 19 titïn kï tag kï kam Matiet, kï Mark, kï Luk.
Ndø Pakït Jeju da ron kumkajir ngéndoog lon (Ðob nina. 20 teen 21). Ngendang Hoita kïmaj 'nten an: n'ndang maktub 'nten kad deg'n oon Jeju al adïna kamd ho (ðob nina 20: 21 teen 31).
Hoita kïmaj lo Jã elta dø kooj Jejut ke dø yaþood kïlat loa ku degt al. Na ørr girr Jeju kad i ta lo Luwah, în ndï nat kï Luwah lo yaþoodat nu: ðob nina 1: 1 teen 18. Jeju i ta lo Luwah ðe ndï nat kï deg. Titbe deg'n non asïn tel ngan Luwah. Kaglo ndiat kï dø dõ kam duniat Jeju hø nooj kïngang ngãi sem kï Bøwn. I ngon ngekïla lo Bøwn kam duniat. Deg tube'n ndï sahn Luwah kï tar asï gerïna kïtakula.