Izajáš 14:12

Izajáš 14:12 BKR

Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.
BKR: Bible Kralická 1613
Share