1 Letopisu 29:28

1 Letopisu 29:28 BKR

I umøel v starosti dobré, pln jsa dnù, bohatství a slávy, a kraloval Šalomoun syn jeho místo nìho.
BKR: Bible Kralická 1613
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Letopisu 29:28