1 Letopisu 29:24

1 Letopisu 29:24 BKR

Tolikéž i všecka knížata a znamenití, i všickni synové krále Davida poddali se Šalomounovi králi.
BKR: Bible Kralická 1613
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Letopisu 29:24