YouVersion Logo
Search Icon

Matiyo 1

1
Yeesuu Kristoo mò̱ nana‑ana anyare̱
(Lukas 3.23–38)
1Ke̱e̱ Yeesuu Kristoo mò̱ nana‑ana anyare̱, na ane̱ŋ ne̱ ɔɔ le̱e̱ Deefid a ke̱nana‑ɔ‑rɔ‑ɔ, na ane̱ŋ ne̱ Deefid mɔ a le̱e̱ Abraham a ke̱nana‑ɔ‑rɔ‑ɔ. Abraham mɔ gye̱ Isireelii awuye bamo̱ nana.
2To, Abraham mò̱ gyi e̱ gye̱ Isak,
ne̱ Isak mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Yakubu,
ne̱ Yakubu mɔ mò̱ gyi‑ana e̱ gye̱ Yudaa na mò̱ daa‑ana na mò̱ tire‑ana.
3Ne̱ Yudaa na ɔkye̱e̱ ko̱ ne̱ ba te̱e̱ mò̱ ɛ Tamaa‑ɔ a ko̱we̱ Pɛrɛs na Sɛra,
ne̱ Pɛrɛs mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Hisirɔŋ,
ne̱ Hisirɔŋ mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Aram.
4Ne̱ Aram mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Aminadabi,
ne̱ Aminadabi mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Naasɔŋ,
ne̱ Naasɔŋ mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Salamɔŋ.
5Ne̱ Salamɔŋ mɔ na mò̱ ka Rahab a ko̱we̱ Bowas,
ne̱ Bowas mɔ na mò̱ ka Rut a ko̱we̱ Obid,
ne̱ Obid mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Yɛse̱e̱.
6Ne̱ Yɛse̱e̱ mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Owure Deefid.
Ne̱ Owure Deefid na ɔkye̱e̱ ko̱ ne̱ ɔ dɛɛ ɔ gye̱ ɔnyare̱ ko̱ ne̱ ba te̱e̱ mò̱ ɛ Oriya mò̱ ka‑ɔ a ko̱we̱ Solomɔŋ.#1.6. Ɔkye̱e̱‑ɔ ke̱nyare̱ e̱ gye̱ Batesiiba. 2 Samuwɛl 12.24.
7Ne̱ Solomɔŋ mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Rɛkabo̱wam,
ne̱ Rɛkabo̱wam mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Abiya,
ne̱ Abiya mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Asa.
8Ne̱ Asa mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Yɛhɔsafat,
ne̱ Yɛhɔsafat mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Yɛhɔram,
ne̱ Yɛhɔram mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Osiya.
9Ne̱ Osiya mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Yotam,
ne̱ Yotam mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Ahas,
ne̱ Ahas mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Hisikiya.
10Ne̱ Hisikiya mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Manasee,
ne̱ Manasee mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Amɔŋ
ne̱ Amɔŋ mɔ mò̱ gyi e̱ gye̱ Yosiya.
11Ne̱ Yosiya mɔ mò̱ gyi‑ana e̱ gye̱ Yikoniya na mò̱ tire‑ana.
Saŋ amo̱‑rɔ ne̱ Isireelii awuye ado̱ŋ a yaa bamo̱ anya kusuŋ‑no Babilɔŋ swe̱e̱re̱ se̱.
12Bamo̱ ado̱ŋ a yaa bamo̱ Babilɔŋ‑ɔ,
amo̱ kamɛɛ ne̱ Yikoniya a ko̱we̱ Salatiyɛl,
ne̱ Salatiyɛl mɔ a ko̱we̱ Sirubabɛl.
13Ne̱ Sirubabɛl mɔ a ko̱we̱ Abiyud,
ne̱ Abiyud mɔ a ko̱we̱ Iliyakim,
ne̱ Iliyakim mɔ a ko̱we̱ Asɔɔ.
14Ne̱ Asɔɔ mɔ a ko̱we̱ Sadukii,
ne̱ Sadukii mɔ a ko̱we̱ Akim,
ne̱ Akim mɔ a ko̱we̱ Iliyud.
15Ne̱ Iliyud mɔ a ko̱we̱ Iliyasa,
ne̱ Iliyasa mɔ a ko̱we̱ Mataŋ,
ne̱ Mataŋ mɔ a ko̱we̱ Yakubu.
16Ne̱ Yakubu mɔ a ko̱we̱ Yo̱sɛf,
ne̱ Yo̱sɛf mɔ a waare̱e̱ Mariya.
Mariya ya ko̱we̱ Yeesuu ne̱ ba te̱e̱ mò̱ ɛ Kristoo
ne̱ Wuribware̱ yɛ o suŋ a ɔ bo̱ kyo̱ŋwe̱ kaye̱ mɔ‑rɔ‑ɔ.
17Ŋko̱we̱kyase̱ ne̱ ŋ ya le̱e̱ Abraham se̱ ya bo̱ fo̱ Deefid si‑o gye̱ kudu nna, ne̱ le̱e̱ Deefid si ya bo̱ fo̱ saŋ ne̱ bamo̱ ado̱ŋ a yaa bamo̱ anya kusuŋ‑no Babilɔŋ swe̱e̱re̱ se̱‑ɔ mɔ gye̱ kudu nna. Bo̱ le̱e̱ saŋ amo̱ ya bo̱ fo̱ Kristoo‑o kako̱we̱ se̱ mɔ gye̱ ŋko̱we̱kyase̱ ane̱ŋ kudu nna.
Ane̱ŋ ne̱ baa ko̱we̱ Yeesuu‑o
(Lukas 2.1–7)
18Mfaanɛɛ ne̱ baa ko̱we̱ Yeesuu Kristoo. Kabregyii ko̱ ya kye̱na ne̱ ba te̱e̱ mò̱ ɛ Mariya. Ne̱ baa ke̱re̱ mò̱ sa Yo̱sɛf. Yo̱sɛf na Mariya mo̱ŋ tɛɛ di, amaa Mariya a ŋu fe̱yɛ Wuribware̱ a kufwiiŋe timaa‑o a sa ne̱ ɔɔ nya kame. 19ɔ Yo̱sɛf fe̱raa, ɔɔ fa fe̱yɛ mò̱ ke̱re̱kye̱e̱ Mariya mo̱ŋ de kase̱ŋtiŋ. Ne̱ ɔɔ kpa a o kine mò̱. Amaa mò̱ a gye̱ se̱sɛ timaa‑o si‑o, ɔ mo̱ŋ kpa fe̱yɛ ɔ nye̱ra Mariya ke̱nyare̱, ne̱ ɔɔ waa mò̱ mfɛɛre̱ fe̱yɛ o kine mò̱ na ɔko̱ mo̱ŋ nu.
20Ane̱ŋ a ase̱ŋ‑ɔ a saŋ a bo̱ mò̱ mfɛɛre̱‑rɔ‑ɔ, ne̱ kanye ko̱ Wuribware̱ kabɔɔ ko̱ a le̱e̱ mò̱ se̱ dee‑ro, ne̱ ɔ yɛ, “Yo̱sɛf, Deefid mò̱ ke̱nanagyi, fo̱ ma sa a Mariya ke̱taa baa fo̱ aye̱ waa fo̱ kufu, a le̱e̱ fe̱yɛ Wuribware̱ a kufwiiŋe timaa‑o ya sa mò̱ kame‑o. 21Ɔ ko̱we̱ ɔnyare̱, na fo̱ sa mò̱ ke̱nyare̱ fe̱yɛ Yeesuu, kaase̱ e̱ kaapo̱ fe̱yɛ Wuribware̱-e̱‑mo̱rɔwe̱, a le̱e̱ fe̱yɛ mò̱ e̱ gye̱ ne̱ o lee mò̱ ase̱sɛ na ɔ bo̱ le̱e̱ bamo̱ e̱bɔye̱‑rɔ.”
22Amo̱‑ɔ pɛɛɛ a waa ne̱e̱ na ke̱tɔ ne̱ Wuribware̱ a sa ne̱ mò̱ akyaamɛɛ‑ɔ ɔko̱ a kyo̱rɛɛ waa abware̱se̱ŋ wo̱re̱‑ɔ‑rɔ‑ɔ nya waa kase̱ŋtiŋ fe̱yɛ,
23“Kabregyii ne̱ ɔ mo̱ŋ nyi anyare̱‑ɔ e̱ nya kame,
na ɔ ko̱we̱ ɔnyare̱, na bo̱ te̱e̱ mò̱ ɛ Imanuwɛl,
kaase̱ e̱ kaapo̱ fe̱yɛ Wuribware̱-bo̱-ane̱‑ase̱.”#1.23 Isaya 7.14 (LXX).
24Amo̱se̱ se̱‑ɔ Yo̱sɛf a ko̱so̱‑ɔ, ne̱ ɔɔ gya Wuribware̱ kabɔɔ a kanɔ‑ɔ se̱, ne̱ ɔɔ waare̱e̱ Mariya taa mò̱ yaa mò̱ aye̱. 25Amaa mò̱ aa mò̱ mo̱ŋ di ne̱ ɔɔ bo̱ ko̱we̱. Ne̱ ɔɔ ko̱we̱ ɔnyare̱, ne̱ Yo̱sɛf a sa kayaagyi‑o ke̱nyare̱ ɛ Yeesuu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;