Parallel
2
Mini ma̱ ka̱mba̱i masayan ma inabi
1O urana wa taꞌatsu, a̱vu a yuwan a̱buki o lolo a̱ lyuci va Kana a̱tsuma̱ a̱ Ga̱lili. Mma va̱ Yesu da̱na̱ ta̱ pe. 2A banu ta̱ Yesu oɓolo no ojoro a̱ yi fo. 3Ana masayan ma inabi† mo kotoi, ɗaɗa mma va̱ yi tsu damma yi, “Masayan mo koto ta̱.”
4Reve Yesu usu, “Mma, nye i ɗa i bura numu na adanshi a nda? Mantsa ma̱ va̱ mo koto ma yuwan na maa yuwan ili i nda shi.”
5Reve mma va̱ yi damma agbashi, “I yuwan ili i na u damma nɗu i yuwan suru.”
6Nu ufaru, A̱sula̱ a ca ta̱ aza a Israꞌila wila̱ cine a̱a̱ da̱na̱ a yuwusan wuza̱ꞌu. Adama o ndolo ama o uꞌwaꞌa a̱ da̱na̱ ta̱ na araꞌatsu a̱ mini a̱ ta̱li, aza a na e sheꞌein na atali. Uraꞌatsu suru u tsu gura ta̱ tara ndele m mini ushin a̱ tyo mataꞌatsu.
7A̱vu Yesu damma agbashiꞌi, “Shitoyin araꞌatsuꞌu na̱ mini.” Ɗaɗa o shitoyin le tapu hali a̱ tyo o una̱.
8Ɗaɗa u damma nle, “Gogo kenei waꞌa, reve i ca zagbain va̱ a̱bukiꞌi.”
Reve gba a yuwan ne. 9Ana u peɗei, miniꞌi u ka̱mba̱ ta̱ ɗe masayan ma inabi. U reve uba̱ta̱ u na masayaꞌan wu uta̱i shi, amma agbashi a na a̱ ta̱wa̱yi na̱ miniꞌi e reve ta̱. Ɗaɗa u ɗeyi vali vu kasaꞌavuꞌu, 10reve u damma yi, “O ufaru wa̱ a̱buki o lolo ama a tsu fara ta̱ neꞌeshen masayan ma na ma laꞌai uyoꞌo. A̱ tyo ɗe no o sowo masayan lon, a̱vu e neꞌeshen za na rawai a̱yi ndolo uyoꞌo shi. Agba a̱vu vu soko ta̱ masayan ma na ma laꞌai uyoꞌo hali a̱ tyo gogo.”
11Adama o ndolo a̱tsuma̱ a Kana va̱ Ga̱lili ɗa Yesu fara yuwain ulinga wi iroci ya asalama† yu ufaru. Lo ɗa u rocoi tsugbain tsa̱ yi, reve gba ojoro a̱ yi a̱ usu yi.
12Ana a̱yi ndolo kotoi, a̱vu u ka̱ra̱ a̱ tyo a̱ lyuci va Kafarnahum oɓolo na̱ mma va̱ yi, na̱ a̱za̱ a̱ yi, oɓolo no ojoro a̱ yi. A̱ da̱nu ta̱ ɗe rana meketeci.
Yesu lapula ta̱ A̱a̱ꞌisamapaɗa
(Mat. 21:12-13; Mak. 11:15-17; Luk. 19:45-46)
13A̱vu Yesu ka̱ra̱ a̱ tyo Urishelima adama a na mantsa ma̱ A̱buki a Mapasa ma yuwan ta̱ zuzu. 14Ana u ꞌya̱wa̱i a̱ A̱a̱ꞌisamapaɗa, a̱vu u cina ama a winasa inan, ni ikyon, oɓolo na̱ nrukuku. We ene ta̱ waru ozo o ro o otogu a kitaꞌusa ikebe icuꞌun icuꞌun. 15A̱vu u kene amunga reve u munga aasuɗu. Ɗaɗa u loyi amaꞌa suru a̱tsuma̱ a̱ A̱a̱ꞌisamapaɗaꞌa, oɓolo ni ikyon ni inan i le. A̱vu wu keɓe apada a aza a na a̱ ri a kitaꞌusa ikebeꞌe, reve u baza ikebe i le. 16A̱vu u damma aza a na a winasa nrukuku, “Tawai ili i nda uba̱ta̱ u nda! She i ka̱mba̱to uꞌwa wa Dada va̱ wo oꞌwo eden wan.”
17Ana ili i nda i farai, reve ojoro a̱ yi a cuwan ni ili i na i ri uɗanu ɗe nu ujimu a̱tsuma̱ a Adanshi a̱ A̱sula̱:† “Icigi yu uꞌwa ya̱ wu i to una mu.” #Ica 69:9.
18Reve azagbain a aza a Israꞌila e ece yi, “Cuꞌun vi ili ya asalama i ne i ɗa vaa yuwan, tsa̱ra̱ vu roco tsu uba̱ta̱ u na vu tsura̱i ucira u na vu yuwain ili i nda?”
19A̱vu u usu le, “Lungusa̱i uꞌwa wa̱ A̱sula̱ u nda, waru n ta suwisa yi a̱tsuma̱ a rana taꞌatsu.” 20Reve a̱ usu, “Ana a farai usaa wa̱ A̱a̱ꞌisamapaɗa† a nda, u ka̱ra̱ ta̱ aꞌwan amunga na̱ a̱za̱ a̱ ta̱li kafu o koto yi. Cine tsa ɗa vaa gura suwisa yi a̱tsuma̱ a rana taꞌatsu?” 21Amma ana Yesu yuwain adanshi o “uꞌwaꞌa,” lipu va̱ yi ɗa u da̱na̱i a yuwusan adanshi. 22Ana a̱ ꞌya̱sa̱n niyi a̱tsuma̱ a̱ a̱kwa̱kwa̱, ojoro a̱ yi a cuwan ta̱ ana u dammai tsundolo. Ɗaɗa a̱ usuyi Yesu na Adanshi a̱ A̱sula̱.
Yesu reve ta̱ cine ama a̱ ri
23Ana Yesu da̱na̱i pe a̱tsuma̱ a̱ Urishelima adama a̱ A̱buki a Mapasa, ama na̱ a̱bunda̱ a̱ usu yi ta̱ adama a na e enei iroci yi ili ya asalama i na u yuwusain. 24Yesu gba u reve ta̱ majiyan ma na ma̱ ri pe a̱tsuma̱ o okolo e le suru, agba u lyawa le a ɗangwaa yi ili i na waa yuwan shi. 25Ko vuma aa damma yi majiyan ma ama shi, adama a na a̱yi na aciya̱yi u reve ta̱ majiyan me le.