Romiečiams 7:12

Romiečiams 7:12 LBD-EKU

Taigi Įstatymas šventas; įsakymas taip pat šventas, ir teisingas, ir geras.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share