Romiečiams 16:22

Romiečiams 16:22 LBD-EKU

Aš, Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jus Viešpatyje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Romiečiams 16:22