Romiečiams 15:29

Romiečiams 15:29 LBD-EKU

Ir žinau, kad, atvykdamas pas jus, atsinešiu Kristaus palaimos pilnatvę.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share