Romiečiams 13:10

Romiečiams 13:10 LBD-EKU

Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė – Įstatymo įvykdymas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Romiečiams 13:10

Share