Romiečiams 11:27

Romiečiams 11:27 LBD-EKU

Ir tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Romiečiams 11:27