Romiečiams 11:14

Romiečiams 11:14 LBD-EKU

galgi pavyks man sukelti savo tautiečių pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Romiečiams 11:14