Apreiškimo Jonui 3:20

Apreiškimo Jonui 3:20 LBD-EKU

Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Apreiškimo Jonui 3:20

Share