Apreiškimas 18:5

Apreiškimas 18:5 LBD-EKU

Mat jos nuodėmės pasiekė dangų, ir Dievas prisiminė jos piktenybes.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share