Apreiškimas 17:13

Apreiškimas 17:13 LBD-EKU

Jie turi vieną sumanymą ir savo galybę bei valdžią atiduoda žvėriui.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share