Apreiškimas 15:5

Apreiškimas 15:5 LBD-EKU

Paskui aš regėjau: atsidarė liudijimo padangtės šventykla danguje
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share