Apreiškimas 13:13

Apreiškimas 13:13 LBD-EKU

Jis daro didžius stebuklus, net žmonėms matant nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share