Apreiškimas 11:14

Apreiškimas 11:14 LBD-EKU

Antroji neganda praėjo. Štai greit artinasi trečioji neganda.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share