Psalmynas 99:5

Psalmynas 99:5 LBD-EKU

Aukštinkite VIEŠPATĮ, mūsų Dievą, pulkite kniūbsti prie jo sosto pakojo! Jis šventas!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share