Psalmynas 37:34

Psalmynas 37:34 LBD-EKU

ק Pasitikėk VIEŠPAČIU ir laikykis jo kelio; jis pagerbs tave duodamas paveldėti žemę, ir tu matysi išvaromus nedorėlius.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share