Psalmynas 112:10

Psalmynas 112:10 LBD-EKU

ר Nedoras žmogus tai mato ir susierzina, ש galanda dantį ir netenka drąsos. ת Nedorėlių norai nueina niekais.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share