Psalmynas 106:28

Psalmynas 106:28 LBD-EKU

Paskui jie prisidėjo prie Baalo apeigų ir valgė mirusiesiems atnašautas aukas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share