Patarlės 8:15

Patarlės 8:15 LBD-EKU

Per mane viešpatauja karaliai ir valdovai leidžia teisius įstatymus.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share