Patarlės 31:7

Patarlės 31:7 LBD-EKU

Tegeria, teužmiršta savo skurdą ir tenebegalvoja apie savo nelaimę.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlės 31:7