Patarlių 29:16

Patarlių 29:16 LBD-EKU

Kai nedori žmonės paima viršų, padaugėja nusikaltimų, bet teisieji matys jų žlugimą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 29:16