Patarlių 29:14

Patarlių 29:14 LBD-EKU

Jei karalius sąžiningai teisia beturčius, jo sostas bus amžinai tvirtas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 29:14