Patarlių 29:10

Patarlių 29:10 LBD-EKU

Kraugeriški žmonės nekenčia doro žmogaus, o dorieji rūpinasi jo gyvastimi.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 29:10