Patarlių 28:19

Patarlių 28:19 LBD-EKU

Kas dirba savo žemę, tas turės duonos iki soties, o kas vaikosi vėjų, tas kęs neišbrendamą skurdą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 28:19