Patarlių 28:18

Patarlių 28:18 LBD-EKU

Kas dorai elgiasi, tas saugus, o kas eina kreivais keliais, tas įpuola į kapą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Patarlių 28:18

Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 28:18